Публічна інформація

ПРОЗОРІСТЬ ТА ІНФОРМАЦІЙНА ВІДКРИТІСТЬ ЗАКЛАДУ ОСВІТИ

Дана інформація про діяльність Пісківської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Лохвицької районної ради Полтавської області оприлюднюється на виконнання статті 30 Закону України "Про освіту", прийнятого Верховною Радою України 05.09.2017 р. (набрав чинності 28.09.2017 р.)

  • Ліцензії на провадження освітньої діяльності:
- ліцензія
- свідоцтво про атестацію
  • Структура та органи управління закладу освіти

Управління навчальним закладом здійснюється його засновником (власником) Лохвицької районною державною адміністрацією, Лохвицької районною радою та відділом освіти Лохвицької РДА. Безпосереднє керівництво навчальним закладом здійснює його директор. Директором може бути тільки громадянин України, який має вищу педагогічну освіту на рівні спеціаліста або магістра, стаж педагогічної роботи не менш як З роки. Директор навчального закладу та його заступники призначаються і звільняються з посади відповідним органом управління освітою, призначення та звільнення заступників директора здійснюється за поданням директора з дотриманням чинного законодавства.

Вищим органом громадського самоврядування навчального закладу освіти є загальні збори колективу, що скликаються не менше одного разу на рік.

Вищим органом громадського самоврядування навчального закладу освіти є загальні збори колективу, що скликаються не менше одного разу на рік. У період між загальними зборами діє рада навчального закладу. При навчальному закладі за рішенням загальних зборів (конференції) може створюватися і діяти піклувальна рада. У навчальному закладі створюється постійно діючий дорадчий колегіальний орган - педагогічна рада. Головою педагогічної ради є директор навчального закладу.

У навчальному закладі можуть створюватись учнівські та вчительські громадські організації, що діють відповідно до чинного законодавства України. У закладах забороняється утворення та діяльність організаційних структур політичних партій, а також релігійних організацій і воєнізованих формувань.

  • Кадровий склад закладу освіти згідно з ліцензійними умовами

Перелік посад працівників та кількість штатних одиниць згідно Типового штатного розпису Пісківської ЗОШ І-ІІІ ступенів на 2019 рік, затвердженого в.о. начальника відділу освіти Лохвицької РДА Яковенко Т.В. 1 вересня 2018 року.

№ з/п Назва посади Кількість штатних одиниць
1  Директор 1
2  Заступник директора 1,5
3  Педагог - організатор 1
4  Керівник гуртка 1
5  Соціальний педагог 0,5
6  Практичний психолог 0,5
7  Вихователь групи продовженого дня 1
8  Вчителі 19,7
9  Завгосп 1
10  Лаборант 0,5
11  Робітник по обслуговуванню 1
12  Двірник 0,5
13  Сторож 2
14  Прибиральник 6
15  Водій 1
16  Бібліотекар 0,5
17  Медсестра 0,5
18  Кухар 1
  • Ліцензований обсяг та фактична кількість осіб, які навчаються у закладі освіти:

Відповідно до проекту школа розрахована на 624 місця. Станом на 01.09.2018 у школі навчається 181 учень.

  • Мова (мови) освітнього процесу

Мова освітнього процесу - українська.

  • Наявність вакантних посад, порядок і умови проведення конкурсу на їх заміщення

Вакантні посади на 2018-2019 н.р. у Пісківській ЗОШ І-ІІІ ступенів відсутні.

  • Матеріально-технічне забезпечення закладу освіти (згідно з ліцензійними умовами)

Приміщення освітнього закладу – типове, двоповерхове, збудоване у 1982 році. Загальна площа всіх приміщень складає 5472 м2. Кількість класних кімнат - 24.

№ з/п Назва Усього № з/п Назва Усього
1  Кабінет математики 1 12  Кабінет основ інформатики та ІКТ 2
2  Кабінет фізики 1 13  Кабінет музичного мистецтва 1
3  Кабінет хімії 1 14  Кабінет ГПД 1
4  Кабінет географії 1 15  Тир 1
5  Кабінет біології 1 16  Фізкультурна зала 1
6  Кабінет української мови і літератури 1 17  Навчально - дослідна ділянка (арів) 15
7  Інших мов і літератур національних меншин 1 18  Опалення (1 - власна котельня, 2 - пічне) 1
8  Кабінет іноземної мови 1 19  Водогін 1
9  Кабінети початкових класів 4 20  Каналізація 1
10  Кабінет історії та правознавства 1 21  Їдальня або буфет з гарячим харчуванням 1
11  Кабінет основ безпеки життєдіяльності 1 22  Число посадкових місць у їдальні чи буфеті 160

Бібліотечний фонд:

№ з/п Назва Усього
1  Кількість книг, брошур, журналів (примірників) 13717
2  у тому числі підручників, усього 4188
3  з них для: 1 - 4 класів 1024
4  5 - 9 класів 1790
5  10 - 11 (12) класів 1374

Кількість комп'ютерів у закладі - 22:

 кабінет інформатики та ІКТ №1  10+1;
 кабінет інформатики та ІКТ №2  5+1 (+1 інтернет – сервер);
 кабінет директора  2;
 кабінет історії та правознавства  1;
 кабінет початкових класів  1.

Ноутбук  1 шт., проектор  1 шт., телевізор  1 шт., дошка для маркера (магнітна)  1 шт., принтери  6 шт., мультимедійний комплекс у кабінеті математики  1 шт. (сенсорна дошка, проектор, ноутбук).

Більшість ПК школи під’єднані до мережі Internet (8+1 кабінет інформатики та ІКТ №1, 5+1 кабінет інформатики та ІКТ №2, 1  кабінет директора, 1 – ноутбук, мультимедійний комплекс у кабінеті математики, 1 - комп'ютер у кабінеті історії та правознавства). Працівники школи можуть користуватися мережею Internet на своїх ноутбуках, планшетах, телефонах через два роутери Wi-Fi.

  • Правила прийому до закладу освіти

Зарахування учнів (вихованців) до навчального закладу здійснюється за наказом директора на підставі особистої заяви (для неповнолітніх - заяви батьків або осіб, які їх замінюють) або направлень відповідних органів управління освітою, а також свідоцтва про народження (копії), паспорта, медичної довідки встановленого зразка, документа про наявний рівень освіти (крім дітей, які вступають до першого класу) у разі потреби учень (вихованець) може перейти протягом будь-якого року навчання до іншого навчального закладу. Переведення учнів до іншого навчального закладу здійснюється за наявності особової справи учня, встановленого Міністерством освіти і науки України зразка.

У разі переходу учня до іншого навчального закладу для здобуття загальної середньої освіти у межах населеного пункту батьки або особи, які їх заміняють, подають заяву до закладу із зазначенням причини переходу та довідку, що підтверджує факт зарахування дитини до іншого навчального закладу.

Про можливе відрахування батьки учня (особи, які їх заміняють) повинні бути інформовані не пізніше ніж за один місяць у письмовій формі. У двотижневий строк до можливого відрахування письмово повідомляється орган управління освітою за місцем проживання учня. За сприяння відповідного органу управління освітою такі учні переводяться до іншого навчального закладу.

  • Надходження та використання отриманих коштів

Кошторис Пісківської ЗОШ І-ІІІ ступенів на 2017 рік

Фактичні витрати Пісківської ЗОШ І-ІІІ ступенів за 9 місяців 2017 року.

№ з/п КЕКВ Усього № з/п КЕКВ Усього
1  2111,00 1517726,67 грн 9  2800 0
2  2111 386544,69 грн 10  2250 4166,92 грн
3  2110 1904271,36 грн 11  2270 227125,58 грн
4  2120 417893,78 грн 12  2271 175000,25 грн
5  2200 418714,66 грн 13  2272 0
6  2210 127086,01 грн 14  2273 38667,30 грн
7  2230 42687,00 грн 15  2274 13458,03 грн
8  2240 17649,15 грн 16  2275 0

Кошторис Пісківської ЗОШ І-ІІІ ступенів на 2018 рік зі змінами на І квартал

Фактичні витрати Пісківської ЗОШ І-ІІІ ступенів за І квартал 2018 року.

№ з/п КЕКВ Усього № з/п КЕКВ Усього
1  2111,00 607584,34 грн 9  2250 1211,98 грн
2  2111 161381,53 грн 10  2270 343520,51 грн
3  2110 768965,87 грн 11  2271 303498,00 грн
4  2120 169632,45 грн 12  2272 0
5  2200 449762,11 грн 13  2273 40022,51 грн
6  2210 61485,41 грн 14  2274 0
7  2230 37534,63 грн 15  2275 0
8  2240 6009,58 грн 16  2282 0
9  2800 0 18  2730 0

Кошторис Пісківської ЗОШ І-ІІІ ступенів на 2018 рік зі змінами на ІІ квартал

Фактичні витрати Пісківської ЗОШ І-ІІІ ступенів за І півріччя 2018 року.

№ з/п КЕКВ Усього № з/п КЕКВ Усього
1  2111,00 1584841,47 грн 10  2250 3517,80 грн
2  2111 323285,21 грн 11  2270 572680,30 грн
3  2110 1908126,68 грн 12  2271 518498,00 грн
4  2120 423439,37 грн 13  2272 0
5  2200 876371,25 грн 14  2273 54182,30 грн
6  2210 115252,67 грн 15  2274 0
7  2230 67575,01 грн 16  2275 0
8  2240 116840,97 грн 17  2282 504,50 грн
9  2800 0 18  2730 0

Кошторис Пісківської ЗОШ І-ІІІ ступенів на 2018 рік зі змінами на ІIІ квартал

Фактичні витрати Пісківської ЗОШ І-ІІІ ступенів за 9 місяців 2018 року.

№ з/п КЕКВ Усього № з/п КЕКВ Усього
1  2111,00 1959972,42 грн 10  2250 3517,80 грн
2  2111 490136,86 грн 11  2270 568657,61 грн
3  2110 2450109,28 грн 12  2271 508498,00 грн
4  2120 544282,15 грн 13  2272 0
5  2200 936019,78 грн 14  2273 60159,61 грн
6  2210 164587,00 грн 15  2274 0
7  2230 77575,01 грн 16  2275 0
8  2240 121177,86 грн 17  2282 504,50 грн
9  2800 0 18  2730 0

Кошторис Пісківської ЗОШ І-ІІІ ступенів на 2018 рік зі змінами за IV квартали

Касові витрати Пісківської ЗОШ І-ІІІ ступенів за 2018 рік.

№ з/п КЕКВ Усього № з/п КЕКВ Усього
1  2110 3326247,95 грн 9  2272 0
2  2120 734236,26 грн 10  2273 84140,00 грн
3  2210 407402,00 грн 11  2274 0
4  2230 164202,29 грн 12  2275 0
5  2240 273838,12 грн 13  2282 505,00 грн
6  2250 7600,00 грн 14  2730 -
7  2270 636040,00 грн 15  2800 -
8  2271 551900,00 грн 16  Всього загальний фонд 5550071,62 грн

Кошторис Пісківської ЗОШ І-ІІІ ступенів на 01.01 2019 року

Кошторис Пісківської ЗОШ І-ІІІ ступенів на 01.04 2019 року зі змінами на І квартал 2019 року

Касові витрати Пісківської ЗОШ І-ІІІ ступенів за І квартал 2019 року

Кошторис Пісківської ЗОШ І-ІІІ ступенів на 01.07 2019 року зі змінами на ІI квартал 2019 року

           Кошторис Пісківської ЗОШ І-ІІІ ступенів на 2019 рік із змінами за III квартал 2019 року