Учнівське самоврядування

У Пісківській загальноосвітній школі І-ІІІ ступенів діє шкільна самоврядна організація «Учнівська парламентсько - президентська республіка» (УППР), структура якої затверджена рішенням педагогічної ради.

Структурно самоврядування представлене як на рівні школи, так і на рівні класних колективів.

Організаційно - функціональну структуру УППР очолює Президент та Рада президента (секретар, міністр освіти, міністр культури).

Міністр освіти керує роботою навчальної комісії, правової комісії, комісії чистоти і порядку, комісії праці і економіки.

Міністр культури керує роботою старостату, прес - центру, комісії цікавих і корисних справ.

Навчальна комісія відповідає за стан успішності учнівського колективу.

Правова комісія відповідає за проведення рейдів і заходів по профілактиці правопорушень, налагодженні дисципліни серед учнів.

Комісія чистоти і порядку відповідає за санітарний стан класів, благоустрій території, збереження меблів.

Комісія праці і економіки відповідає за організацію трудових та фінансових операцій, розподіл зароблених коштів.

Старостат організовує чергування по школі.

Прес - центр відповідає за випуск стінгазет, блискавок, дописи до районної преси.

Комісія цікавих і корисних справ відповідає за організацію дозвілля в позаурочний час, змагань, конкурсів, турпоходів, участь у пошукових експедиціях, екскурсіях, волонтерський рух.

Права і обов'язки Президента учнівської парламентсько-президентської республіки Пісківської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів

Президент має право:

 1. Представляти учнівський колектив на раді школи, педагогічній раді, батьківських зборах.
 2. Виступати посередником між учнівським колективом та адміністрацією школи, господарчими структурами, органами місцевого самоврядування, громадськістю , батьками та учнівським колективом.
 3. Бути присутнім на засіданнях комісій, що працюють при Міністерствах.
 4. Призначати секретаря ( він же заступник і прем'єр-міністр), міністра освіти і міністра культури.
 5. Вносити пропозиції щодо поіменного складу комісій.
 6. Висувати кандидатури учнів до нагородження, що зарекомендували себе активними в навчанні та громадському житті школи.

Президент зобов'язаний:

 1. Брати участь у плануванні роботи Міністерств.
 2. Раз на семестр на загальних зборах учнів 5-11 класів звітувати про роботу, проведену протягом навчального року (грудень, травень)
 3. Стежити за виконанням плану роботи Міністерств.
 4. Розглядати пропозиції учнів, спрямовані на покращення організації учнівського самоврядування.
 5. Виступати з вітальними промовами на урочистих зборах та лінійках.
Положення про вибори Президента учнівської парламентсько-президентської республіки Пісківської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів
 1. Президент школи обирається учнями 5-11 класів на основі загального, рівного і прямого виборчого права шляхом таємного голосування строком на 2 роки.
 2. Президентом школи може бути обраний учень , який має достатній рівень знань і навчається не нижче 8 класу.
 3. Одна й та сама особа може бути обрана президентом на два строки.
 4. Кандидати на посаду президента висуваються класними колективами або само висуненням, зібравши 20 підписів.
 5. Виборча комісія реєструє кандидатів у президенти на основі протоколів класних зборів або підписних листів.
 6. Кожен кандидат у президенти має довірену особу, яка допомагає проводити передвиборчу кампанію, що триває 1 місяць.
 7. Президентом вважається кандидат, який набрав найбільше голосів.
 8. Президент вступає в права після оголошення виборчою комісією результатів голосування.
 9. Президент складає присягу на загально шкільній лінійці.
 10. Повноваження президента припиняються в разі:
  • зміни місця навчання;
  • не виконання обов'язків президента.
Обов'язки уряду учнівської парламентсько-президентської республіки Пісківської загальноосвітньої школи І–ІІІ ступенів
 1. Секретар:
  • виконує обов'язки президента в разі його тимчасової відсутності;
  • організовує звітність комісій на загальношкільній лінійці;
  • звітність міністрів перед президентом;
  • веде документацію;
  • може брати участь у засіданнях комісії.
 2. Міністри:
  • координують роботу комісій;
  • складають графіки засідання комісій;
  • погоджують плани роботи комісій та представляють на затвердження президенту;
  • звітують перед президентом про виконану роботу двічі на семестр;
  • перед урочистими заходами призначають прапороносця та асистентів;
  • затверджують кількісний склад комісій, що працюють при міністерствах.
 3. Уряд:
  • раз на семестр визначає рейтинг учнівських колективів і оголошує на загальношкільній лінійці;
  • виходить з пропозицією до адміністрації школи про нагородження переможців.