13.04.2020

Дата публікації допису: 14 квіт. 2021 16:16:08

                                              Про проведення конкурсу керівників закладів середньої освіти відділу освіти

 Опубліковано: 13 квітня 2021, 16:29

Виконавчий комітет Заводської міської ради оголошує конкурсний відбір на заміщення вакантних посад керівників закладів середньої освіти відділу освіти виконавчого комітету Заводської міської ради.

Місцезнаходження закладу:  Пісківська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів Заводської міської ради (с.Піски, вул.Центральна, 50).

Кваліфікаційні вимоги до керівників закладів освіти:

посаду керівника закладу освіти може займати особа, яка є громадянином України, вільно володіє державною мовою, має вищу освіту ступеня не нижче магістра (спеціаліста), стаж педагогічної та/або науково-педагогічної роботи не менше трьох років, організаторські здібності, стан фізичного і психічного здоров’я, що не перешкоджає виконанню професійних обов’язків.

Оплата праці визначається відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 30 серпня 2002 р. № 1298 «Про оплату праці працівників на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери», Наказу Міністерства освіти і науки України від 26.09.2005р. №557 «Про впорядкування умов оплати праці та затвердження схем тарифних розрядів працівників навчальних закладів, установ освіти та наукових установ» та умов контракту.

Для участі в конкурсі до конкурсної комісії виконавчого комітету Заводської міської ради за адресою: м. Заводське, вул. Полтавська, 4/16 подаються такі документи:

– заява про участь у конкурсі з наданням згоди на обробку персональних даних відповідно до Закону України «Про захист персональних даних»;

– автобіографія та/або резюме (за вибором учасника конкурсу);

– копія паспорта громадянина України;

– копія документа про вищу освіту (з додатком, що є його невід’ємною частиною) не нижче освітнього ступеня магістра (спеціаліста);

– копія трудової книжки чи інших документів, що підтверджують стаж педагогічної (науково-педагогічної) роботи не менше трьох років на день їх подання (крім приватних та корпоративних закладів освіти);

– довідка про відсутність судимості;

– довідка про проходження попереднього (періодичного) психіатричного огляду;

– мотиваційний лист, складений у довільній формі.

 Особа може надати інші документи, що підтверджують її професійні та/або моральні якості.

Документи подаються особисто (або уповноваженою згідно з довіреністю особою) до конкурсної комісії протягом 30 календарних днів з дня оприлюднення оголошення про проведення конкурсу.

Конкурсний відбір проводиться поетапно:

– подання претендентами документів, що підтверджують відповідність кваліфікаційним вимогам;

– вивчення конкурсною комісією поданих претендентами документів, мотиваційного листа;

– перевірка на знання законодавства та професійних компетентностей;

– публічний захист перспективного плану розвитку закладу (до 15 хвилин);

– оприлюднення результатів конкурсного відбору.

Прізвище, ім’я та номер телефону, адреса електронної пошти особи, яка уповноважена надавати інформацію про конкурс: Доброхліб Людмила Вікторівна, тел. 05356 3-56-92, office@zv.gov.ua