30.01.2018 Тренінг для вчителів "Впровадження хмарних технологій у навчальний процес"

Стрімкий розвиток інформаційно-комунікаційних технологій привів до того, що сучасному педагогу вже недостатньо мати професійні компетентності, що спрямовані на використання традиційних технологій навчання, а необхідно знати й оптимально використовувати можливості Інтернету для професійної діяльності, орієнтуватися в педагогічних мережних співтовариствах, розумітися в інноваційних педагогічних технологіях дистанційного навчання, уміти навчати свого предмета за допомогою різних засобів для комунікації і співпраці.

Сучасні учні вміло користуються мобільними телефонами, планшетами та іншими гаджетами. Саме тому, перед нами, вчителями, постає завдання забезпечити освітній процес якісними електронними засобами навчання, призначеними не лише для комп’ютерів, а й для інших сучасних пристроїв, які можна було б використовувати під час уроків, так і будучи поза межами навчального закладу. Хмарні технології забезпечують виконання багатьох видів навчальної діяльності, контролю і оцінювання навчальних досягнень учнів, он-лайн тестування, відкритості освітнього середовища. Використання такого навчального середовища, яке було б насичене різноманітними електронними ресурсами, значно підвищує інтерес учнів до навчання в цілому, створює умови для розвитку дитини, а також активізує пізнавальну діяльність школярів.

Наш педагогічний колектив зрозумів, що реалізація всього вище переліченого можлива за умови використання сучасних хмарних технологій. Вони забезпечують виконання багатьох видів навчальної діяльності, контролю і оцінювання навчальних досягнень учнів, он-лайн тестування, відкритості освітнього середовища.

Тому з ІІ семестру 2017-2018 навчального року, відповідно до наказу по школі, проводитимуться практичні заняття (згідно графіка) щодо впровадження у освітній процес хмарних технологій.

30 січня відбувся перший тренінг, де вчителі школи працювали над створенням електронних журналів. Тренером-консультантом був учитель інформатики Трикозенко Д.М.