Публічна інформація

ПРОЗОРІСТЬ ТА ІНФОРМАЦІЙНА ВІДКРИТІСТЬ ЗАКЛАДУ ОСВІТИ

Дана інформація про діяльність Пісківської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Лохвицької районної ради Полтавської області оприлюднюється на виконнання статті 30 Закону України "Про освіту", прийнятого Верховною Радою України 05.09.2017 р. (набрав чинності 28.09.2017 р.)

- ліцензія

- свідоцтво про атестацію

Управління навчальним закладом здійснюється його засновником (власником) Лохвицькою районною державною адміністрацією, Лохвицької районною радою та відділом освіти Лохвицької РДА. Безпосереднє керівництво навчальним закладом здійснює його директор. Директором може бути тільки громадянин України, який має вищу педагогічну освіту на рівні спеціаліста або магістра, стаж педагогічної роботи не менш як З роки. Директор навчального закладу та його заступники призначаються і звільняються з посади відповідним органом управління освітою, призначення та звільнення заступників директора здійснюється за поданням директора з дотриманням чинного законодавства.

Вищим органом громадського самоврядування навчального закладу освіти є загальні збори колективу, що скликаються не менше одного разу на рік.

Вищим органом громадського самоврядування навчального закладу освіти є загальні збори колективу, що скликаються не менше одного разу на рік. У період між загальними зборами діє рада навчального закладу. При навчальному закладі за рішенням загальних зборів (конференції) може створюватися і діяти піклувальна рада. У навчальному закладі створюється постійно діючий дорадчий колегіальний орган - педагогічна рада. Головою педагогічної ради є директор навчального закладу.

У навчальному закладі можуть створюватись учнівські та вчительські громадські організації, що діють відповідно до чинного законодавства України. У закладах забороняється утворення та діяльність організаційних структур політичних партій, а також релігійних організацій і воєнізованих формувань.

Перелік посад працівників та кількість штатних одиниць згідно Типового штатного розпису Пісківської ЗОШ І-ІІІ ступенів на 2020- 2021 навчальний рік, затвердженого начальником відділу освіти Лохвицької РДА Яковенко Т.В. 1 вересня 2020 року.

Відповідно до проекту школа розрахована на 624 місця. Станом на 01.09.2020 у школі навчається 173 учні. 

Фактична мережа станом на січень 2021 року

Мова освітнього процесу - українська.

Немає 

Приміщення освітнього закладу – типове, двоповерхове, збудоване у 1982 році. Загальна площа всіх приміщень складає 5472 м2. Кількість класних кімнат - 24.

Бібліотечний фонд:

Кількість комп'ютерів у закладі - 22:

– кабінет інформатики та ІКТ №1 – 10+1;

– кабінет інформатики та ІКТ №2 – 5+1 (+1 інтернет – сервер);

– кабінет директора – 2;

– кабінет історії та правознавства – 1;

– кабінет початкових класів – 1.

Ноутбук – 3 шт., проектор – 1 шт., телевізор – 3 шт., дошка для маркера (магнітна) – 3 шт., принтери – 7 шт., мультимедійний комплекс у кабінеті математики – 1 шт. (сенсорна дошка, проектор, ноутбук).

Більшість ПК школи під’єднані до мережі Internet (8+1 кабінет інформатики та ІКТ №1, 5+1 кабінет інформатики та ІКТ №2, 1 – кабінет директора, 1 – ноутбук, мультимедійний комплекс у кабінеті математики, 1 - комп'ютер у кабінеті історії та правознавства). Працівники школи можуть користуватися мережею Internet на своїх ноутбуках, планшетах, телефонах через два роутери Wi-Fi.

Зарахування учнів (вихованців) до навчального закладу здійснюється за наказом директора на підставі особистої заяви (для неповнолітніх - заяви батьків або осіб, які їх замінюють) або направлень відповідних органів управління освітою, а також свідоцтва про народження (копії), паспорта, медичної довідки встановленого зразка, документа про наявний рівень освіти (крім дітей, які вступають до першого класу) у разі потреби учень (вихованець) може перейти протягом будь-якого року навчання до іншого навчального закладу. Переведення учнів до іншого навчального закладу здійснюється за наявності особової справи учня, встановленого Міністерством освіти і науки України зразка.

У разі переходу учня до іншого навчального закладу для здобуття загальної середньої освіти у межах населеного пункту батьки або особи, які їх заміняють, подають заяву до закладу із зазначенням причини переходу та довідку, що підтверджує факт зарахування дитини до іншого навчального закладу.

Про можливе відрахування батьки учня (особи, які їх заміняють) повинні бути інформовані не пізніше ніж за один місяць у письмовій формі. У двотижневий строк до можливого відрахування письмово повідомляється орган управління освітою за місцем проживання учня. За сприяння відповідного органу управління освітою такі учні переводяться до іншого навчального закладу.

Кошторис Пісківської ЗОШ І-ІІІ ступенів на 2017 рік

Фактичні витрати Пісківської ЗОШ І-ІІІ ступенів за 9 місяців 2017 року.

Кошторис Пісківської ЗОШ І-ІІІ ступенів на 2018 рік зі змінами на І квартал

Фактичні витрати Пісківської ЗОШ І-ІІІ ступенів за І квартал 2018 року.

Кошторис Пісківської ЗОШ І-ІІІ ступенів на 2018 рік зі змінами на ІІ квартал

Фактичні витрати Пісківської ЗОШ І-ІІІ ступенів за І півріччя 2018 року.

Кошторис Пісківської ЗОШ І-ІІІ ступенів на 2018 рік зі змінами на ІIІ квартал

Фактичні витрати Пісківської ЗОШ І-ІІІ ступенів за 9 місяців 2018 року.

Кошторис Пісківської ЗОШ І-ІІІ ступенів на 2018 рік зі змінами за IV квартали

Касові витрати Пісківської ЗОШ І-ІІІ ступенів за 2018 рік.

Кошторис Пісківської ЗОШ І-ІІІ ступенів на 01.01 2019 року

Кошторис Пісківської ЗОШ І-ІІІ ступенів на 01.04 2019 року зі змінами на І квартал 2019 року

Касові витрати Пісківської ЗОШ І-ІІІ ступенів за І квартал 2019 року

Кошторис Пісківської ЗОШ І-ІІІ ступенів на 01.07 2019 року зі змінами на ІI квартал 2019 року

           Кошторис Пісківської ЗОШ І-ІІІ ступенів на 2019 рік із змінами за III квартал 2019 року

            Кошторис Пісківської ЗОШ І-ІІІ ступенів за 2019

           Кошторис Пісківської ЗОШ І-ІІІ ступенів на 2020 рік

           Фактичні витрати за 2020

     

           План та планові спецкошти кошторис на 01.04.2020

           План загальний фонд кошторис на 01.04.2020 рік

          

          Загальний фонд кошторис зі змінами за 2 квартал 2020 рік

           Спецкошти кошторис зі змінами за 2 квартал 2020 рік

           Фактичні витрати за 2020 рік

          

           План загальний фонд кошторис на 01.10.2020

         

           План та касові спецкошти кошторис на 01.10.2020 року

    

           Фактичні витрати грудень 2020

        Касові видатки станом на 01.01.2021

        Кошторис на 2021 рік відділу освіти виконавчого комітету Заводської мілької ради

        Кошторис на 2021 (інклюзивне навчання)

     

     Доброчинність

     Освітні послуги для дітей з особливими потребами

     1. У школі не організовано інклюзивне навчання за відсутності потреби.

     2. Школа обладнана пандусом та санвузолом для дітей з інвалідністю.

     3. Вхідні двері, двері у їдальню, класні кімнати пристосовані для дітей з особливими потребами.