Атестація

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

Лист № 1/2338-22 від 10 лютого 2022 року

Керівникам органів управління у сфері освіти
обласних та Київської міської державних
адміністрацій, головам атестаційних комісій

Про атестацію педагогічних працівників

Шановні колеги! З огляду на звернення педагогічних працівників, які успішно пройшли сертифікацію, вироблення єдиних підходів до проведення їхньої атестації повідомляємо.

Міністерство освіти і науки України у листі від 15.12.2020 № 1/9-698 вже наголошувало на дотримання вимог законодавчих актів, а саме частини четвертої статті 38 та частини сьомої статті 49Закону України «Про повну загальну середню освіту», згідно з якими керівник закладу загальної середньої освіти зобов’язаний сприяти проходженню атестації та сертифікації педагогічними працівниками. Успішне проходження сертифікації зараховується як проходження атестації педагогічним працівником, а також є підставою для присвоєння йому відповідної кваліфікаційної категорії та/або педагогічного звання. Зважаючи на викладене вище, атестаційні комісії при проведенні атестації мають приймати заяви від педагогічних працівників, подання яких передбачене Типовим положенням про атестацію педагогічних працівників, затвердженим наказом Міністерства освіти і науки України від 06.10.2010 року№ 930, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 14 грудня 2010 р. за № 1255/18550 (далі – Типове положення), та присвоювати вчителям відповідну кваліфікаційну категорію або підтвердити наявну вищу категорію в рамках проведення чергової/позачергової атестації. З метою належного врегулювання проведення атестації, що має проводитися відповідно до вимогЗакону України «Про повну загальну середню освіту», Міністерством розроблено нове Положення про атестацію педагогічних працівників (далі – Положення), що погоджується із заінтересованими органами та буде подано на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України у встановленому порядку. Додатково інформуємо, що Положенням передбачено механізм реалізації частини сьомої статті 49 Закону України «Про повну загальну середню освіту» щодо зарахування успішного проходження сертифікації як проходження атестації педагогічних працівників. Крім цього, з метою збереження кваліфікаційних категорій і педагогічних звань, урегулювання питання прийому заяв від педагогічних працівників, які успішно пройшли сертифікацію, для проведення їх позачергової атестації планується продовження термінів, визначених Типовим положенням, до завершення атестації у поточному році. Звертаємо увагу на те, що питання атестації педагогічних працівників перебуває на постійному контролі у Міністерстві освіти і науки України.

З повагою Заступник Міністра Віра Рогова

Особливості атестації та підвищення кваліфікації педагогічних працівників

ПОРЯДОК підвищення кваліфікації педагогічних працівників

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 21 серпня 2019 р. № 800

2. Педагогічні працівники зобов’язані постійно підвищувати свою кваліфікацію.

3. Метою підвищення кваліфікації педагогічних працівників є їх професійний розвиток відповідно до державної політики у галузі освіти та забезпечення якості освіти.

6. Пед. працівники можуть підвищувати кваліфікацію за різними формами, видами.

Основними видами підвищення кваліфікації є:

7. Педагогічні працівники з урахуванням професійних потреб, змісту власної викладацької діяльності та посадових обов’язків самостійно обирають конкретні форми, види, напрями та суб’єктів надання освітніх послуг з підвищення кваліфікації.

Обсяг (тривалість) підвищення кваліфікації установлюється в годинах та/або кредитах Європейської кредитної трансферно-накопичувальної системи (далі – ЄКТС). Один кредит ЄКТС становить 30 годин, за накопичувальною системою. За результатами проходження підвищення кваліфікації видається документ (сертифікат, свідоцтво тощо), дизайн якого визначається відповідним суб’єктом підвищення кваліфікації.

Зверніть увагу!

У документі про підвищення кваліфікації повинні бути зазначені:

Загальний обсяг підвищення кваліфікації педагогічного працівника закладу загальної середньої освіти не може бути менше ніж 150 годин на п'ять років. Мінімальні вимоги щодо обсягу (кількості годин) підвищення кваліфікації педагогічних працівників закладів загальної середньої освіти:

Облік годин підвищення кваліфікації педагогічних працівників здійснюється за накопичувальною системою.


Увага! Курси, пройдені у міжатестаційний період зараховуються до загальної суми годин/кредитів!

Щороку до 25 грудня на засіданні педагогічної ради відбуватиметься розгляд та зарахування сертифікатів самоосвіти (для зарахування вони мають відповідати зазначеним раніше вимогам). Якщо пед. працівник не набрав потрібну кількість годин (кредитів) або не займався самоосвітою хоча б 1 рік (у міжатестаційний період), він втрачає присвоєні раніше кваліфікаційні категорії та звання.