Дистанційне навчання

Дистанційне навчання у Пісківському ліцеї

Організація дистанційного навчання у Пісківському ліцеї Заводської міської ради здійснюється на основі«Положення про дистанційну форму здобуття повної загальної середньої освіти»(наказ МОН від 8 вересня 2020 року №1115, набуло чинності 16.10.2020).

Даний процес забезпечує взаємодію суб’єктів дистанційного навчання, з використанням форм індивідуальної та колективної навчально-пізнавальної діяльності учнів, а також здійснення ними самоконтролю під час навчання.

Дистанційне навчання здійснюється в асинхронному та синхронному режимах (не менше 30%).

Основними критеріями при організації дистанційного навчання було визначено:

- вибір єдиної платформи;

- формування навчального контенту з врахуванням наступних критеріїв: доступність, зрозумілість, максимально можливе пояснення матеріалу, практичне виконання завдань;

- дотримання санітарних норм при організації синхронного та асинхронного режимів роботи, дозованість матеріалу (для уникнення перевантаження учнів);

- чітке і систематичне здійснення зворотного зв’язку.

Школа використовує платформу GoogleClass, яка:

- дозволяє організувати взаємодію між усіма учасниками освітнього процесу (учні, вчителі, батьки,адміністрація);

- автоматично організовувати та записувати відео конференції через гугл-класи без додаткових посилань та сервісів для учнів з обмеженням участі у конференції тільки для учасників певної групи (класу).

- GoogleClass як основа організації навчальної взаємодії між вчителем та учнем дозволяє приєднувати до навчальних завдань різноманітний контент (власноруч створений учителем та розміщений на його пристроях і різноманітні Інтернет-ресурси). GoogleClass пов’язаний з усіма додатками Google, що дає змогу організувати спільну роботи учасників освітнього процесу над одним проектом шляхом налагодження спільного доступу до документів, здійснити контроль та перевірку знань за допомогою Google-форм, прикріпити результати діяльності учнів. Учитель має змогу спілкуватися як із усім класом, використовуючи стрічку повідомлень, так і з окремим учнем через приватні повідомлення. Результати освітньої діяльності доступні виключно вчителю, учню та його батьками. Перевіряючи роботу учнів, учитель має змогу залишити свої коментарі, вказати на недоліки, а учень – відредагувати роботу. Це дозволяє координувати освітню траєкторію кожного окремого учня, створювати позитивне ставлення до освітнього процесу, формувати ситуацію успіху. Крім того, завдання з усіх навчальних предметів розташовуються в єдиному місці, що значно полегшує процес отримання та виконання завдань, надає зручні можливості прослідковувати власну освітню траєкторію в одному місці.

ФОРМУВАННЯ НАВЧАЛЬНОГО КОНТЕНТУ

Формуючи навчальні завдання, учителі підбирають та створюють такий контент, який допоміг би учням максимально ефективно оволодіти знаннями та компетенціями. Для пояснення матеріалу використовуються готові відеоролики, презентаційні матеріали, перероблені вчителями відповідно до особливостей класу, теми, власний аудіо та відео контент для висвітлення головних моментів теоретичного матеріалу, демонстрації дослідів, пояснення основних аспектів розв’язання типових завдань.

Для організації процесу синхронного дистанційного навчання використовуються онлайн-уроки, проведення котрольних робіт, написання диктантів, тестування в режимі реального часу.

Для формування практичних навичок використовуються онлайн – платформи інтерактивних завдань (наприклад, LearningApps.org, Classtime.com та інші ресурси візуалізації та інтерактивного опанування певних навчальних предметів).

Дотримання санітарних норм

Освітній процес здійснюється відповідно до розкладу занять в синхронному чи асинхронному режимі. Відповідно до розкладу учень має відкрити відповідний GoogleClass та або приєднатися до відеозустрічі, або опрацювати матеріал уроку, виставлений вчителем в GoogleClass. Кількість безперервної роботи перед екраном контролюється вчителем відповідно до встановлених норм Санітарного регламенту. Під час синхронних уроків проводяться вправи на зняття втоми для очей, руханки. Рекомендовані рухові вправи та вправи для очей розміщені у відповідних GoogleClass.

При створенні навчального контенту забезпечуються єдині формалізовані вимоги щодо текстових файлів (шрифт, єдині принципи наповнення, зручність та лаконічність для візуального сприйняття навчального матеріалу учнем); єдині вимоги щодо оптимального обсягу та якості відео та аудіо файлів, фото, слайдів та ін., що доповнюють текстовий навчальний матеріал і дозволяють збагатити подачу контенту, а також дозволяють учневі застосовувати всі види пам’яті та сприйняття в процесі навчання.

Здійснення зворотнього зв’язку

Перш за все зворотній зв’язок між вчителем та учнями (батьками) здійснюється через приватні коментарі в GoogleClass. Там же учень і батьки мають змогу відстежити результати опрацювання навчальних завдань.

Окрім цього, учасники освітнього процесу школи підключені та використовують електронний журнал та щоденник (платформа Нові знання).

Учителі-предметники систематично заносять до відповідних сторінок журналів результати навчальних досягнень учнів. Батьки мають змогу в режимі реального часу в будь-який момент переглянути результати діяльності власної дитини. З огляду на те, що журнал електронний, а процес дистанційного навчання є досить важким для всіх учасників освітнього процесу, учні мають змогу корегувати власні результати.

Значну роль у налагодженні спілкування під час дистанційного навчання відіграють і вайбер-групи класів. Вони є можливістю надання миттєвих відповідей, вирішення нагальних питань переважно батькам.

Шкільний сайт, facebook-сторінка школи, електронний щоденник та розклад занять Google-класс тощо – це важливі фактори взаємодії учнів, учителів, батьків, адміністрації, громадськості.

Для учнів, які не можуть взяти участь у синхронному режимі взаємодії з поважних причин (стан здоров’я, відсутність доступу (обмежений доступ) до мережі Інтернет або технічних засобів навчання, зокрема дітей із сімей, які перебувають у складних життєвих обставинах, багатодітних, малозабезпечених сімей тощо), заклад освіти забезпечує використання інших засобів комунікації. Класні керівники збирають інформацію про таких учнів та через заповнення відповідної форми доводять до адміністрації та вчителів-предметників прізвища та спосіб організації освітнього процесу, прийнятний для даної родини.

Будь-який освітній процес неможливий без здійснення відповідної ВИХОВНОЇ РОБОТИ. Класні керівники за розкладом проводять щотижневі онлайн-зустрічі спілкування з учнями та батьками, під час яких демонструються та обговорюються тематичні відео-лінійки, основні питання щодо організації взаємодії під час дистанційного навчання.

Адміністрація школи здійснює координацію освітнього процесу. Проведені онлайн-конференції з організації дистанційного навчання, систематизовано банк освітніх онлайн-ресурсів

Дистанційне навчання хоч і не здатне повноцінно замінити очну форму, проте, в період воєнного стану є відмінним і досить ефективним інструментом для передачі і контролю знань. Правильна організація і реалізація онлайн-навчання дозволять Вам, шановні батьки, і вашим дітям вийти з цієї ситуації з мінімальними втратами.

Поради батькам під час дистанційного навчання:

1. Скласти чіткий розклад / режим.

2. Організувати робочу зону.

3. Організувати форму.

4. Робити перерви.

5. Заохочувати спілкування з однолітками.

6. Знизити очікування і вимоги.

7. Мотивувати і помічати успіхи.

8. Намагайтесь зберігати спокій, будьте переконливими.